Varmt välkommen till DödsDoulan 

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt, person som tjänar och är omvårdande. Så vad kan en dödsdoula göra för dig som är döende och för dina närstående?

Ofta handlar det om att vara en följeslagare under livets slutskede, någon som finns vid din sida, håller dig i handen och under armen. Som dödsdoula är vi på plats i ditt hem, på hospice, på sjukhus eller på annan plats där du befinner dig. Oavsett var, ser vi till att din omgivning är trygg, kärleksfull och accepterande. Det går också att vara behjälplig helt eller delvis, allt efter dina behov. Vi kan vara tillgängliga via telefon eller online initialt eller på plats hos dig.

Mot slutet finns vi närvarande på plats vid din sida för att lyssna uppmärksamt på dig, prata om det behövs, att tillsammans se tillbaka på ditt liv, läsa för dig, spela musik och göra det just du behöver. Det är ditt välbefinnande och dina önskemål som står i centrum. Många tankar och känslor kan komma upp till ytan men vi lyssnar öppet och guidar dig genom svåra stunder.

En dödsdoula är en insatt, fördomsfri och specialutbildad medmänniska som kan vara länken mellan sjukvården och dina närstående. Vi stöttar med kunskap och erfarenhet från ett holistiskt perspektiv, där vi kan underlätta med att hantera känslor kring död och sorg.

Som dödsdoula kan vi även hjälpa till med att planera och ordna juridiska dokument, ta ställning till livsuppehållande åtgärder och begravningsbestyr. Hjälpa dig med kontakter i sjukvården och andra instanser. Helt enkelt vara organisatören som ser till att du kommer i kontakt med de du behöver som till exempel religiösa och spirituella samfund samt kontakter inom sorgbearbetning och andra terapier. Vi går gärna igenom och planerar för praktiska behov och de hjälpmedel du kanske behöver.

Vi kan föra din talan och vara din och dina närståendes förespråkare när orken tryter. Hjälpa till med avlastningsvård och se till att dina närstående har all information och all hjälp de behöver för att kunna vara hos dig. Informera om alternativa behandlingar och vilka resurser som finns till hands. Att se till att du och dina närstående får kvalitetstid tillsammans, att de får stöd och tid att vila. Hjälpa till med vardagliga sysslor i ditt hem, handla, laga enklare mat, servera drycker, sköta om husdjur. Allt för att skapa en så bekväm och trygg omgivning som möjligt.

Vi kan uppmuntra dig och se till att du kan vara del av vardagen i den mån du vill och orkar med de små vardagliga ting som för dig känns meningsfulla. Göra det möjligt för dina närstående och vänner att vara delaktiga och att kunna umgås kravlöst med dig. Många närstående vill så gärna hjälpa till men vet inte alltid hur de kan göra det eller hur de ska uttrycka sig.

En viktig bit är ofta att hjälpa till att tänka igenom och planera för dina önskemål på dödsbädden. Förklara för dig och dina närstående vad som kan vara förväntat och vad som kan hända mot slutet. Som dödsdoula kan vi vara hos dig i dödsögonblicket men även efteråt, för att varsamt ta hand om dig, kanske tillsammans med dina närstående för ett lugnt och fint avslut. Tillsammans med din utvalda begravningsbyrå ser vi sedan till att du kommer vidare beroende på vilka önskemål du haft om begravning.

Efter din död kan vi hjälpa till med de praktiska bestyren som kommer och hålla fortsatt kontakt med dina närstående och hjälpa till så länge det behövs.