dödsdoulan_alla

Varmt välkommen till DödsDoulan. 

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt, person som tjänar och är omvårdande. Så vad kan en dödsdoula göra för dig som är döende och för dina närstående?

Ofta handlar det om att vara en följeslagare under livets slutskede, någon som finns vid din sida, håller dig i handen och under armen. Som dödsdoula är vi på plats i ditt hem, på hospice, på sjukhus eller på annan plats där du befinner dig. Oavsett var, ser vi till att din omgivning är trygg, kärleksfull och accepterande. Det går också att vara behjälplig helt eller delvis, allt efter dina behov. Vi kan vara tillgängliga via telefon eller online initialt eller på plats hos dig.

Mot slutet finns vi närvarande på plats vid din sida för att lyssna uppmärksamt på dig, prata om det behövs, att tillsammans se tillbaka på ditt liv, läsa för dig, spela musik och göra det just du behöver. Det är ditt välbefinnande och dina önskemål som står i centrum. Många tankar och känslor kan komma upp till ytan men vi lyssnar öppet och guidar dig genom svåra stunder.

En dödsdoula är en insatt, fördomsfri och specialutbildad medmänniska som kan vara länken mellan sjukvården och dina närstående. Vi stöttar med kunskap och erfarenhet från ett holistiskt perspektiv, där vi kan underlätta med att hantera känslor kring död och sorg.

Som dödsdoula kan vi även hjälpa till med att planera och ordna juridiska dokument, ta ställning till livsuppehållande åtgärder och begravningsbestyr. Hjälpa dig med kontakter i sjukvården och andra instanser. Helt enkelt vara organisatören som ser till att du kommer i kontakt med de du behöver som till exempel religiösa och spirituella samfund samt kontakter inom sorgbearbetning och andra terapier. Vi går gärna igenom och planerar för praktiska behov och de hjälpmedel du kanske behöver.

Vi kan föra din talan och vara din och dina närståendes förespråkare när orken tryter. Hjälpa till med avlastningsvård och se till att dina närstående har all information och all hjälp de behöver för att kunna vara hos dig. Informera om alternativa behandlingar och vilka resurser som finns till hands. Att se till att du och dina närstående får kvalitetstid tillsammans, att de får stöd och tid att vila. Hjälpa till med vardagliga sysslor i ditt hem, handla, laga enklare mat, servera drycker, sköta om husdjur. Allt för att skapa en så bekväm och trygg omgivning som möjligt.

Vi kan uppmuntra dig och se till att du kan vara del av vardagen i den mån du vill och orkar med de små vardagliga ting som för dig känns meningsfulla. Göra det möjligt för dina närstående och vänner att vara delaktiga och att kunna umgås kravlöst med dig. Många närstående vill så gärna hjälpa till men vet inte alltid hur de kan göra det eller hur de ska uttrycka sig.

En viktig bit är ofta att hjälpa till att tänka igenom och planera för dina önskemål på dödsbädden. Förklara för dig och dina närstående vad som kan vara förväntat och vad som kan hända mot slutet. Som dödsdoula kan vi vara hos dig i dödsögonblicket men även efteråt, för att varsamt ta hand om dig, kanske tillsammans med dina närstående för ett lugnt och fint avslut. Tillsammans med din utvalda begravningsbyrå ser vi sedan till att du kommer vidare beroende på vilka önskemål du haft om begravning.

Efter din död kan vi hjälpa till med de praktiska bestyren som kommer och hålla fortsatt kontakt med dina närstående och hjälpa till så länge det behövs.

Om Jenny-Ann Gunnarsson

Mina personliga förluster och sorger genom livet har gjort att jag sedan 2013 driver min egen begravningsbyrå, Vila Begravning, i Göteborg med omnejd. Utöver begravningsverksamheten inbjuder jag kontinuerligt till samtal, träffar och events såsom bland annat Dösnack hos Vila, Death Cafes och Urnstuga – allt för att vi ska öppna upp och tala om det svåra. Jag är även utbildad inom sorgbearbetning, taktil massage och HBTQ-frågor.

Under mina år som begravningsentreprenör har jag ofta haft sorg- och planeringssamtal med människor som fått en ”dödsdom” och det ledde mig till utbildning inom vård vid livets slutskede. Jag är sedan 2019 den första certifierade dödsdoulan (End of Life Doula) i Sverige, med certifikat från Living Well Dying Well/Crossfields Institute i England. Jag är även medlem i engelska dödsdoula-föreningen End of Life Doula UK där man kan finna en dödsdoula men också stöttar varandra och har sin mentor. 

Om Susanne Nilsson

Jag driver sedan 2008 Spirio sorgcenter i Malmö där jag arbetar med att hjälpa människor, från barn till vuxen, i sitt sorgarbete. I denna roll utbildar jag även olika  yrkesgrupper som möter människor i sorg.

Jag är utbildad som Grief Recovery specialist med påbyggnad Barn i sorg. Utöver det har jag arbetat som kursledare vid Svenska institutet för sorgbearbetning sedan 2009 och är en av 10 i världen som har utbildat i Programmet för sorgbearbetning™ . Jag är också utbildad pedagog, diplomerad terapeut, handledare och Grief Recovery coach. Tidigare i livet var jag rektor i 22 år, en fantastisk erfarenhet och glädjekälla. Vid sidan av sorgcentrets arbete, föreläser jag och skriver böcker. 

Kontakt

Önskar du vår hjälp eller vill veta mer om dödsdoula-rollen och hur vi kan stötta dig och dina närstående, är du varmt välkommen att ringa på telefon 031-715 01 02 eller maila till jenny-ann@dodsdoulan.se

Kurser, workshops och föreläsningar

Det första och enda kursprogrammet till dödsdoula i Sverige och Skandinavien är igång sedan hösten 2021, med Jenny-Ann och Susanne som kursledare samt doulor från engelska dödsdoula-organisationen. Höstens kurs börjar 19 oktober 2022 och det finns ännu några få platser kvar. Vårens kursdatum är också klara och bokar på. Start för den kursen är 1 mars 2023. Vill du bli del av en helt ny rörelse och roll, maila oss gärna på info@dodsdoulan.se önskar så skickar vi mer information.

Kursprogrammet innefattar fyra moduler och om man genomför alla blir man certifierad efter avlagt examensarbete. De tre första modulerna är fysiska och görs på plats i Nässjö på Hotell Högland, vid två tillfällen. Den sista modulen är digital och görs på egen hand. För varje modul får man också ett bevis på deltagande. Modulerna genomförs på svenska till största del men det blir även tillfällen som är på engelska. Inga förkunskaper krävs men en lämplig bakgrund eller inställning/förståelse kan vara bra. Våra kurser är utformade på ett sätt som ger dig både kunskap och trygghet för att kunna hjälpa personer i livets slutskede.

För de som gått eller går på en utländsk dödsdoula/end of life doula-utbildning, kan vi vara ett komplement. Vi inriktar oss bl a på de regler, lagar och bestämmelser som gäller i Skandinavien samt andra specifika företeelser för dessa länder.

För mer information om kurser, workshops och föreläsningar går det bra att maila oss på info@dodsdoulan.se Jenny-Ann är också kontaktperson för End of Life Doula UK, i Sverige.

DödsDoulan. Vid din sida.