Om oss

Jenny-Ann Gunnarsson

Mina personliga förluster och sorger genom livet har gjort att jag sedan 2013 driver min egen begravningsbyrå, Vila Begravning, i Göteborg med omnejd. Utöver begravningsverksamheten inbjuder jag kontinuerligt till samtal, träffar och events såsom bland annat Dösnack hos Vila, Death Cafes och Urnstuga – allt för att vi ska öppna upp och tala om det svåra. Jag är även utbildad inom sorgbearbetning, taktil massage och HBTQ-frågor.

Under mina år som begravningsentreprenör har jag ofta haft sorg- och planeringssamtal med människor som fått en ”dödsdom” och det ledde mig till utbildning inom vård vid livets slutskede. Jag är sedan 2019 den första certifierade dödsdoulan (End of Life Doula) i Sverige, med certifikat från Living Well Dying Well/Crossfields Institute i England. Jag är även medlem i engelska dödsdoula-föreningen End of Life Doula UK där man kan finna en dödsdoula men också stöttar varandra och har sin mentor. 

För att kontakta mig maila till jenny-ann@dodsdoulan.se 

Susanne Nilsson

Jag driver sedan 2008 Spirio sorgcenter i Malmö där jag arbetar med att hjälpa människor, från barn till vuxen, i sitt sorgarbete. I denna roll utbildar jag även olika  yrkesgrupper som möter människor i sorg.

Jag är utbildad som Grief Recovery specialist med påbyggnad Barn i sorg. Utöver det har jag arbetat som kursledare vid Svenska institutet för sorgbearbetning sedan 2009 och är en av 10 i världen som har utbildat i Programmet för sorgbearbetning™ . Jag är också utbildad pedagog, diplomerad terapeut, handledare och Grief Recovery coach. Tidigare i livet var jag rektor i 22 år, en fantastisk erfarenhet och glädjekälla. Vid sidan av sorgcentrets arbete, föreläser jag och skriver böcker. 

För att kontakta mig maila till susanne@dodsdoulan.se