Workshop om livet och döden

“Kom och dö en liten stund”

Nu lyfter vi på locket, öppnar dörren för och välkommnar reflektioner och samtal kring det tabubelagda och mytomspunna ämnet, döden! En unik workshop med möjlighet att utforska ämnen kring döden men också livet, i regi av DödsDoulan i Skandinavien.

Bli del av dagar fyllda med djupgående samtal och berörande reflektioner kring det viktiga men naturliga ämnet, döden. Vi strävar efter att skapa en trygg och professionell miljö där du kan utforska detta livets stora gåta och som väntar oss alla.

Vi inleder workshopen med ett inspirerande Death Cafe där vi tillsammans öppnar upp för fria och givande samtal om döden och de stora frågorna i livet.

Under dessa dagar kommer vi att fördjupa oss i ämnen som sorg, förlust och bemötande av någon i sorg.  Vi utforskar sorgens utmaningar och sorgbearbetningens väg mot försoning och acceptans.

Vi kommer att ta upp frågor om vad som händer när någon avlider, hur processen går till och vilka som ansvarar för att ta hand om den avlidne. Dessa dagliga samtal om döden och livet kommer att utgöra kärnan av  programmet och skapa en meningsfull ram för vår gemensamma utforskning.

Du har även möjlighet att fylla i livs- och dödsavgörande dokument som ”Min Mantel” och ”Min Vila” vilka ger dig verktyg för att formulera dina egna önskemål. Detta efter information och vägledning om bland annat begravningsplanering.

Samtalen och de praktiska övningarna varvas, vilket ger dig möjlighet att både utforska och uppleva ämnena på ett mer djupgående sätt. För den som är intresserad kommer det att finnas kistor och urnor tillgängliga, så att du kan få en visuell förståelse för hur de ser ut och skapa en personlig koppling till ämnet.

Onsdagen avslutas med en ”Dödsmeditation”, en meditation där du får möjlighet att möta dig själv och dina tankar och känslor kring din egen död.

Workshopen är delvis i tystnad. Detta för att lättare kunna stanna upp och hitta närvaron i nuet. Du får tid för reflektion, återhämtning och utrymme för nya tankar och nya perspektiv.

Efter att ha deltagit dessa dagar kommer du att få ett skriftligt bevis på din närvaro och ditt mod att möta och utforska dessa viktiga ämnen.

Varmt välkommen till en vistelse fylld av insiktsfulla konversationer och en möjlighet att närma dig samtal om:

Livet – Döden och tiden däremellan på ett djupare plan

Kursinformation

Plats: Hotell Högland i Nässjö
Datum: Tisdag 1 augusti kl 13.00 till torsdag 3 augusti kl 15.00, 2023
Pris: 7 525 kr (inkl moms privat, företag exkl moms). I priset ingår förmiddags- och eftermiddagsfika. Resa, logi och förtäring bekostas av deltagaren själv.
Prisexempel logi enkelrum är 790 kr/natt inkl frukost.

Vi som håller i helgens kurs är Jenny-Ann Gunnarsson och Susanne Nilsson