Anmälningsvillkor

Kursavgiften

Faktureras efter anmälan och följande betalningsvillkor gäller:

Privatpersoner: Faktura förfaller inom 10 dagar, dock tidigast 90 dagar före kursstart.
Företag: Faktura förfaller inom 30 dagar, dock tidigast 90 dagar före kursstart.

Det finns möjlighet att dela upp betalningen när du går hela kursprogrammet på tre gånger mot en avgift om 100 kr per delbetalning. Vid delbetalning görs en förenklad kreditprövning med kännedomskopia (ingen registrering hos UC sker). Första delbetalningen förfaller 10 dagar efter kursanmälan, dock tidigast 90 dagar före kursstart. Resterande delbetalningar förfaller därefter med en kalendermånads mellanrum. Vid försenad delbetalning förfaller samtliga delbetalningar, d.v.s. hela kursavgiften, till omgående betalning.

Examinationsavgift: Tillkommer med 1 850 kr som erläggs vid examinationen.

Anmälan

Din anmälan är bindande. När vi mottagit din anmälan skickar vi ett formulär för att fylla i. När vi mottagit denna får du en bekräftelse på din kursplats och faktura skickas. Vid anmälan till reservplats är anmälan bindande först efter att en erbjuden plats accepterats. Om val av alternativt kursdatum görs i samband med anmälan till reservplats, så är anmälan till det alternativa kursdatumet bindande. Plats kan efter överenskommelse överlåtas till annan person.

Avbokning

Avbokning ska ske skriftligt.
Vid avbokning av kurs gäller följande villkor:
Vid avbokning 31 dagar eller mer före kursstart debiteras en administrativ avgift om 500 kr.
Vid avbokning 30–15 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften.
Vid avbokning 14–0 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.
Vid avbokning av kurs där kursen delbetalats tillkommer 100 kr per betald delbetalningsfaktura och 50 kr per obetald delbetalningsfaktura i administrativ avgift. Vid avbokning återbetalas eventuellt överskjutande belopp till av kund angivet konto inom 14 dagar, med avdrag för tidigare nämnda administrativ avgift om 500 kr och eventuella delbetalningsavgifter. Om deltagare ej infinner sig till kursstart, alternativt avbryter pågående kurs, debiteras hela kursavgiften.

Sjukdom

Närvaro är obligatorisk under hela kursen, både för deltagarnas egen skull och för tryggheten i gruppen. Om du på grund av egen plötslig sjukdom inte har möjlighet att påbörja eller fullfölja bokad kurs, så får du gå om hela kursen vid ett annat tillfälle inom två år mot en tillkommande administrativ avgift om 500 kr. Dock förfaller kursavgiften till betalning enligt ursprungligt förfallodatum. Sjukdom ska meddelas oss snarast, styrkas med läkarintyg, samt inte kunnat förutses vid tidpunkten för kursanmälan.

Kursmaterial

Kursmaterial ingår i kursavgiften. Efter fullföljd kurs erhålls ett intyg som bevis på ditt deltagande.

Kost och logi

I kursavgiften ingår förmiddags- och eftermiddagsfika. Resa, logi och förtäring bekostas av deltagaren själv.

Ångerrätt

För privatpersoner tillämpar vi lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det innebär att du som privatperson har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från den dag du gjorde din anmälan, under förutsättning av kursen inte påbörjats innan dess. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta via e-post till info@dodsdoulan.se innan ångerfristen löper ut.
Ange tydligt i mejlet att du vill utnyttja din ångerrätt. Ångrar du dig under ångerfristen kommer vi inom 30 dagar från att vi mottagit dina bankuppgifter återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Inställd kurs, samt byte av kursledare eller kurslokal

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs, varvid alla eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi förbehåller oss även rätten att vid sjukdom eller annat förhinder byta ut angiven kursledare, samt vid behov byta kurslokal och kursdatum.