Programmet för Certifierad Dödsdoula® vid DödsDoulan i Skandinavien

Dödsdoulan - en följeslagare under livets slutskede

Höstens kurs börjar 27 september 2024!

Kommer du i kontakt med människor som fått en obotlig sjukdom och har en tidsbegränsad tid kvar att leva, genom ditt arbete? Eller har du upplevt egen förlust av någon med obotlig sjukdom och vill hjälpa andra? Söker du mer förståelse för alla aspekter av död och döende? 

Programmet för att bli Certifierad Dödsdoula® är den mest kompletta utbildningen som finns i Skandinavien gällande dödsdoula-rollen. Kursen är speciellt utvecklad för dig som vill hjälpa människor i livets slutskede. 

Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att vara en lyhörd och utbildad medmänniska. Dödsdoulan kan vara länken mellan den döende, dess närstående och sjukvården. Dödsdoulan stöttar ur ett holistiskt perspektiv; fysiskt, psykiskt och praktiskt. Dödsdoulan medverkar till att skapa en trygg, kärleksfull och accepterande omgivning med den döendes välbefinnande och önskemål i centrum.

Samarbetspartners

Vi är tacksamma för expertisen från Aly Dickison, grundare och fd Director, numera senior och mentor i End of Life Doula UK (EoLDUK) som är den engelska organisationen för doulor i livets slutskede med ca 250 medlemmar. Hon med övriga nyckelpersoner har från start stöttat vårt engagemang för att tillföra mänsklighet, integritet och professionalism till vår utbildning.

Vi samverkar också med EoLDUK vid våra examinationer, där de bistår oss med sin kunskap och erfarenhet samt som ett externt kritiskt öga för kvalitetssäkring gentemot våra kursdeltagare. Utbildningens innehåll bygger på beprövad erfarenhet av vad som hjälper en människa och deras närstående i processen från sjukdomsbesked till döden. Vi vill leverera en pedagogiskt upplagd kurs som engagerar hela människan.

Dödsdoulan i Skandinavien är politiskt och religiöst obunden.